Ζάκυνθος: Λιμεναρχείο | Απαγόρευση προσέγγισης – αγκυροβολίας πλωτών μέσων στον Όρμο Ναυάγιο

0
9
ΝΑΥΑΓΙΟ
Φωτογραφία: Διονύσης Παπαντώνης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση προσέγγισης- αγκυροβολίας πλωτών μέσων στον Όρμο Ναυάγιο Ζακύνθου »

Ο Λιμενάρχης Ζακύνθου Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ Νικόλαος έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 9,14,188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ζακύνθου (ΦΕΚ 330 Β΄/78).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.Δ. 187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261Α/1973).
3.Τις διατάξεις του Ν.4256/2014 (ΦΕΚ 92Β/14-04-2014) όπως ισχύει.
4.Την Αριθμ. Πρωτ: 2131.13/1189/16/18-05-2016 Απόφαση Υπηρεσίας μας (ΦΕΚ Β 1814/21-06-2016.
5.Το από 13-09-2018 συμβάν κατολίσθησης στην παραλία Όρμου Ναυάγιου Ζακύνθου.
6.Την ανάγκη τήρησης όλων των κανόνων ασφαλείας πλοίων – επιβατών – λουομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την απαγόρευση προσέγγισης-αγκυροβολίας κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου, καθώς και την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού από λουόμενους στον Όρμο Ναυαγίου Ζακύνθου.
2.Την προσωρινή αναστολή ισχύος της Αριθ. Πρωτ: 2131.13/1189/16/18-05-2016 Απόφασης της Υπηρεσίας μας (ΦΕΚ Β΄ 1814/21-06/2016).
3.Η παρούσα ισχύει από εκδόσεως μέχρι νεωτέρας.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ Νικόλαος

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Κυβερνήτες Ε/Γ – Τ/Ρ, Ε/Π σκαφών.
Ιδιοκτήτες λέμβων Αρ. 38 Γ.Κ.Λ.
Ιδιοκτήτες ερασιτεχνικών σκαφών αναψυχής.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υ.ΝΑ.Ν.Π/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ Α΄–Β΄ (υ.τ.α.)
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Γρ. κ. 3ου ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. (υ.τ.α.)
3. ΠΙΝ/Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
4. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
5.- Δημοτική Ενότητα Ελατίων Δήμου Ζακύνθου
6. -Λ/Χ Ζακύνθου / Γρ. Γενικής Αστυνομίας – ΠΛΣ 139
7.- Λ/Φ Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου