Ζάκυνθος: Το δίκτυο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ζακύνθου ΑΜΚ για το LEADER

ενεργό link
ενεργό link

ΣΑΖ LEADER

Με αφορμή την μεγάλη δημόσια συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες στο Νησί θέλουμε να ενημερώσουμε επίσημα φορείς, επιχειρήσεις και κατοίκους για τα εξής:
Το νεοσύστατο ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΜΚ, με διακριτικό τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» υπέβαλε πλήρη φάκελο στην τελευταία πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την επιλογή στρατηγικών ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο φάκελος αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καταγράφηκαν ελλείψεις οι όποιες αποκαταστάθηκαν με την υποβολή ένστασης που αποτελεί μια νόμιμη διαδικασία στους διαγωνισμούς. Οι ελλείψεις αυτές προφανώς και αφορούσαν επιμέρους στοιχειά του Φακέλου και όχι την τυπική πληρότητα του. Με την τεκμηριωμένη ένσταση μας έχουν αποκατασταθεί και εργαζόμαστε εντατικά για την Υποβολή του Φάκελου Β. Εμπιστευόμαστε απολύτως την αρμόδια Υπηρεσία για την κρίση της σε υπηρεσιακό και πολίτικο επίπεδο.

Καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να αξιοποιηθούν οι πόροι του Προγράμματος για την Ζάκυνθο να χαμηλώσουν τους τόνους για να υπηρετηθεί ο σκοπός που είναι πάνω από την τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση.

Για το δίκτυο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ζακύνθου ΑΜΚ