Ζάκυνθος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/1/2018

ενεργό link
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Φώτο Αρχείου
ενεργό link

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου την 17η του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τσίπηρας

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΙΣ 17/01/2018

(3η Συνεδρίαση) ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 910/ 12-01-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Ανακοινώσεις –Ερωτήσεις

Θέματα Εισηγητής

Έγκριση Προϋπολογισμού & ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Ν. Ζακύνθου για το έτος 2018.

Πρόεδρος κ.Μυλωνάς

Έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΕΣΠΑ)

κ. Λυκουργιώτης

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου Αντικατάσταση του Κεντρικού αγωγού υδροδότησης από το Νταμάρι Τσίπου Δ.Δ. Λιθακιάς έως την κεντρική δεξαμενή του Δ.Ζακυνθιών στη Μπόχαλη Αγωγός Δ1»

Τεχνικές Υπηρεσίες

Οριστική παραλαβή του έργου Ανέγερση Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.

Τεχνικές Υπηρεσίες

Σύσταση επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών

κ. Πρόεδρος

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από μισθοδοσία λόγω συνταξιοδότησης

κ. Πρόεδρος

Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής υλικών Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου .

κ. Πρόεδρος

Έγκριση πρωτοκόλλου Καταστροφής Υλικών 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου

Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Κόκλας

Διορθώσεις – Διαγραφές λανθασμένων χρεώσεων

κ. Πρόεδρος

Ανάκληση αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου

κ. Πρόεδρος

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

κ. Πρόεδρος

Έγκριση μετακινήσεων Αιρετών

κ. Πρόεδρος

Αιτήσεις-προτάσεις- ανακοινώσεις

κ. Πρόεδρος