Ζάκυνθος: Συγκριτικά αποτελέσματα εκλογών για το ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου 2018

ΚΑΛΠΗ ΕΚΛΟΓΕΣ (Αντιγραφή)

Συγκριτικά αποτελέσματα εκλογών για το ΠΥΣΔΕ Ζακύνθου 2018

ΨΗΦΙΣΑΝ

291

-8

283

ΑΚΥΡΑ

20

-6

14

ΕΓΚΥΡΑ

271

-36

269

2016

%

Έδρες

2018

%

Έδρες

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΡΙΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ(ΠΑΜΕ)

157

57,9

1

147

54,65

1

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

114

42,1

1

122

45,35

1

Εκλέγονται από τις παρατάξεις

  1. Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπ/κών: Προβής Φώτης (αναπληρωματικός Σπίνος Παναγιώτης-Διονύσιος)
  2. Συναδελφική Κίνηση Εκπαιδευτικών: Μαυροπόδης Διονύσιος (αναπληρωματικός Λιάσκος Ευάγγελος)