Ζάκυνθος: Λιμεναρχείο | Έκτακτα μέτρα οδικής κυκλοφορίας εντός του λιμένα Αγίου Νικολάου (Πόρτο)

ΛΙΜΑΝΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Φωτογραφία: ermisnews.gr

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα οδικής κυκλοφορίας εντός του λιμένα Αγίου Νικολάου (Πόρτο) Ζακύνθου».

Στη Ζάκυνθο σήμερα 11/07/2018 ημέρα Τετάρτη ο Λιμενάρχης Ζακύνθου Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ Νικόλαος
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 171-295 του Γ.Κ.Λ. Ζακύνθου (ΦΕΚ Β΄330/78)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 Ν. 2696/1999 ως τροποποιήθηκε και ισχύει «Περί προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας» ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την χρήση του Λιμένα Αγίου Νικολάου (Πόρτο) για την πρόσδεση – εξυπηρέτηση των Κ/Ζ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την 19-07-2018 και από ώρες 06:00 έως και 19:00 την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης κάθε τροχοφόρου οχήματος: α) περιμετρικά της πλατείας Ηρώων Πεσόντων (τμήμα εισόδου εξόδου και από τις δυο πλευρές των οδών) και β) από την πύλη εισόδου λιμένος Αγίου Νικολάου (Πόρτο) και εντός του χώρου αυτού.

2. Οι παραβάτες της ανωτέρω απόφασης τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί – ανακοινωθεί στα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Τοπικό
Ημερήσιο Τύπο.

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ Νικόλαος