Ζάκυνθος: Αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πινάκες κατάταξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζακύνθου»

ενεργό link
ενεργό link

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ - ΦΑΡΜΑΚΑ

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 αναρτήθηκαν στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ζακύνθου οι Οριστικοί Πινάκες κατάταξης ( Οριστικά Αποτελέσματα) της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 14/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζακύνθου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002340), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστεσελίδα του Δήμου Ζακύνθου

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (4)

2. ΚΩΔ. 101-ΠΕ ΦΑΡΜ.ΟΡ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

3. ΚΩΔ. 102 -ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤ.ΟΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ