Ζάκυνθος: Άκης Τσελέντης | Η απότομη ελάττωση της σεισμικότητας δείχνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιο μετασεισμό λίγο μεγαλύτερο του 4 Ρίχτερ

Η μέχρι τώρα η σεισμικότητα φυσιολογική αλλά η απότομη ελάττωση της δείχνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιο μετασεισμό λίγο μεγαλύτερο του 4 Ρίχτερ.

είδωμεν …

Άκης Τσελέντης