Ελλάδα: Ασαφής τροπολογία, προκαλεί ερωτηματικά για τις τράπεζες

ενεργό link
ενεργό link

ΧΡΗΜΑΤΑ

Ερωτηματικά και ανησυχία προκαλεί τροπολογία που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης για τις τράπεζες οι διατυπώσεις της οποίας παραπέμπουν με σαφήνεια σε νέα ανακεφαλαιοποίηση, ενώ από τραπεζικές πηγές επισημαίνεται ότι είναι «φωτογραφική» και δίνει το δικαίωμα σε Attica Bank και Eurobank να εξαγοράσουν προνομιούχες μετοχές που ήδη διαθέτουν με την έκδοση CoCo’s. Ωστόσο η φόρμουλα δεν ανακοινώθηκε και κρατήθηκε πολύ χαμηλά προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά για το εύρος και τη στρατηγική, ενώ η διατύπωση δεν θέτει εκτός το ζήτημα νέας ανακεφαλαιοποίησης.

Τελευταία ενημέρωση: 2017-07-28, 00:16:45

Σύμφωνα με την τροπολογία οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς εντός 5ετίας, αφήνοντας όμως και «παράθυρο ανοιχτό».

Από την τροπολογία δεν προκύπτει το ύψος και ο χρόνος των αυξήσεων ή της ανταλλαγής τις οποίες θα υλοποιήσουν οι τράπεζες , αλλά ούτε ποιες αφορά,

Η τροπολογία

Η τροπολογία αφορά για την ενίσχυση της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, με έκδοση προνομιούχων μετοχών τις οποίες αναλαμβάνει το Δημόσιο και παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύματα η δυνατότητα, μετά την πάροδο της πενταετίας, να τις εξαγοράσουν κατέθεσε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών η κυβέρνηση.

Η εξαγορά θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της εποπτικής αρχής, συνολικά ή εν μέρει, είτε με μετρητά είτε με έκδοση άλλων κεφαλαιακών μέσων (ομολόγων) ίσης αξίας, είτε με συνδυασμό των δύο αυτών τρόπων.

Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα παραπάνω κεφαλαιακά μέσα, ο τρόπος λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του υπουργού Οικονομικών και της τράπεζας στην περίπτωση εξαγοράς με ανταλλαγή κεφαλαιακών μέσων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να εξαγοράσουν συνολικά ή εν μέρει προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, είτε με μετρητά, είτε με έκδοση ομολόγων ίσης αξίας, είτε με συνδυασμό των δύο τρόπων.
Πηγή: ΑΜΠΕ

 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει ψηφίσει και εφαρμόσει την οδηγία BRRD που προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία και συμμετοχή ιδιωτών στις ζημιές πριν την αποδοχή κρατικού χρήματος ως μέσο κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών.

Το ΔΝΤ στην τελευταία έκθεσή του έκανε λόγο για κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης των 10 δισ, για τις ελληνικές τράπεζες, επισήμανση που πέρασε όμως χωρίς την απαιτούμενη συζήτηση στην Ελλάδα.

 

Πηγή: http://crisismonitor.gr