Στέλλα Βαβουλίδου-Κλάδη: «Η Πιστοποίηση ως Παράγοντας Βιωσιμότητας των Παράκτιων Ζωνών: Το Παράδειγμα της Γαλάζιας Σημαίας στη Ν. Ζάκυνθο»

ενεργό link

ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ (Αντιγραφή)

Η συμπολίτισσά μας Κλάδη-Βαβουλίδου Στέλλα, ΠΕ Γεωπόνος, στα πλαίσια των σπουδών της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, εκπόνησε μελέτη για τη συμβολή της «Γαλάζιας Σημαίας» στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ζακύνθου με τίτλο: «Η Πιστοποίηση ως Παράγοντας Βιωσιμότητας των Παράκτιων Ζωνών: Το Παράδειγμα της Γαλάζιας Σημαίας στη Ν. Ζάκυνθο». Συγκεκριμένα, μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο η «Γαλάζια Σημαία» μπορεί να συνδράμει στην προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην ανάδειξη της επωνυμίας του νησιού.

Η κα Κλάδη-Βαβουλίδου αναφέρει: «Η μελέτη στόχευσε στο να προσδιορίσει το πώς μια Περιβαλλοντική Πιστοποίηση μπορεί γενικώς να επηρεάσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μιας Παράκτιας Περιοχής. Δεδομένου ότι η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο Πρόγραμμα Πιστοποίησης μέχρι σήμερα στις παράκτιες ελληνικές περιοχές το οποίο και εφαρμόζεται ανελλιπώς κάθε χρόνο σε παραλίες της Ζακύνθου βοήθησε στο να επιλεγούν οι παραλίες αυτές ως πειραματικές μονάδες της μελέτης. Στόχος μας ήταν η σύγκριση των τιμών των Δεικτών Βιωσιμότητας, όπως αυτοί ορίζονται από το μέχρι τώρα υπάρχον επιστημονικό θεωρητικό υπόβαθρο για το Περιβάλλον, την Οικονομία και την Τουριστική Επωνυμία, τις περιόδους «Πριν» και «Μετά» τη συμμετοχή της Ζακύνθου στο Πρόγραμμα. Παράλληλα, έγινε μια προσπάθεια να προσδιορισθεί η σχέση της Πιστοποίησης ως «Υπηρεσία Ποιότητας» στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του Τουρισμού. Από τη διερεύνηση του θέματος διαπιστώθηκε η θετική επίδραση της σήμανσης της «Γαλάζιας Σημαίας» στην Τουριστική Βιωσιμότητα του νησιού και στην προστασία της Παράκτιας Ζώνης του», ωστόσο η κα Κλάδη-Βαβουλίδου τονίζει ότι «η έρευνα που έγινε αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση του θέματος το οποίο αξίζει να μελετηθεί σε βάθος με στόχο να αναδειχθεί η πραγματική διάσταση της σημαντικότητας της Πιστοποίησης αυτής».

Να σημειώσουμε ότι, η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί ένα διεθνές οικολογικό σύμβολο ποιότητας (Eco-label) που απονέμεται σε οργανωμένες ακτές, σκάφη ή μαρίνες που πληρούν τα 32 προαπαιτούμενα Κριτήρια Συμμόρφωσης του Προγράμματός του. Στην ουσία πρόκειται για ένα εθελοντικής συμμετοχής Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης, που διαρκεί για μια κολυμβητική περίοδο κατά την οποία το σήμα δύναται να ανακληθεί ή και να επαναποδοθεί ανάλογα με την κατηγορία της Μη Συμμόρφωσης που θα εντοπιστεί.

Στην Ελλάδα, το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από το 1987, ενώ από το 1992 Διαχειριστής του είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Το 2017, η Ελλάδα ανέρχεται στη 2η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των χωρών με βάση των αριθμό ακτών με «Γαλάζια Σημαία» με 486 βραβευμένες ακτές, ενώ την ίδια χρονιά, η Ζάκυνθος κατατάσσεται 6η στην Ελλάδα και 1η στα Ιόνια Νησιά με 18 «Γαλάζιες Σημαίες».

Αφήστε το σχόλιό σας